حامد باقری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک و 15 سال سابقه تدریس نرم افزارهای مهندسی مکانیک مانند کتیا، سالیدورک و...