درباره من

همیشه علاقه داشتم در زمینه مهندسی مکانیک سایت مرجعی وجود داشت که علاوه بر آموزش آکادمیک موارد پرکاربرد و صنعتی را نیز آموزش دهد، این علاقه قلبی امروز “فرامکانیک” نام دارد.

آدرس پستی:

تهران

وب سایت:
ایمیل:
Phone:

درباره حسن جاوی

  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی مهندسی مکانیک-جامدات
  • مدرس دوره های تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
  • مدرس دوره های روش کنترل و اندازه گیری هندسی

مهارت ها

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی 95%
آباکوس 80%
SolidWorks 70%
روش های ساخت و تولید 65%
کنترل کیفیت 60%